for Norheimsund RIB Seafari
etter "Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer" av 14.01.2020 nr 63 §4.
Time = Modifisert dato.
Sortering = Alfabetisk på filnamn.
Pluss-/minusteikn til høgre over tabellen opnar eller lukkar alt.

Collapse All
Expand All
Filename Time
explore subfolder image A.forskrifta sine krav til sistsys
explore subfolder image 4_.Ordlyden i paragraf 4
An Adobe Acrobat file Paragraf 4 Krav til sikkerhetsstyringssystemet 1s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 16:45:01
explore subfolder image 4a.beskrivelse av verksemda
explore subfolder image 1.verksemda
A file of unknown type Beskrivelse av verksemda - 2021.03.17.ooutlineDownload Preceding File 2021-03-17 18:54:41
An Adobe Acrobat file Beskrivelse av verksemda - 2021.03.17.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-17 18:54:16
explore subfolder image 2.operasjonsområdet
explore subfolder image 3.naudhamner
explore subfolder image 4b.beskrivelse av det enkelte fartøy
explore subfolder image 1.tekniske spesifikasjonar
explore subfolder image 1.båt og motor
An Adobe Acrobat file EU Declaration of conformity LH3148 2s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:20:52
An Adobe Acrobat file Humber Boat Owners Manual 33s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:20:05
An Adobe Acrobat file Norheimsund RIB 1 leveranse 2s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:21:34
An Adobe Acrobat file Suzuki DF300APX Owners Manual 105s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:20:23
explore subfolder image 2.utstyr
An Adobe Acrobat file Markus Man Overboard Scramble-net manual 6p.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:21:12
explore subfolder image 2.operasjonelle begrensingar
explore subfolder image 4c.rutinar for seilasplanleggjing
explore subfolder image 4d.rutinar ved bruk av fylgjefartøy
explore subfolder image 1.rutine for manøvrering
explore subfolder image 2.rutine for kommunikasjon
explore subfolder image 4e.beskrivelse av risikofaktorar
explore subfolder image 1.risikofaktorar når undervegs
explore subfolder image 2.risikofaktorar ved bruk av redskapar eller utstyr om bord
explore subfolder image 3.tiltak for å unngå uynskte hendingar
explore subfolder image 4f.rutinar for vedlikehald av fartøy og utstyr
explore subfolder image 4g.beredskapsplan
explore subfolder image 1.ulike naudsituasjonar
explore subfolder image 2.rutinar for øvingar
explore subfolder image 2.øvingslogg
An Adobe Acrobat file 2020.07.06 ØVELSE Fyksesund Disaster logg.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 21:25:04
explore subfolder image B.norib-tillegg
explore subfolder image forskriftene
An Adobe Acrobat file Forskrift CE om prod og oms av frititsfartøy mm 46s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-18 08:39:27
An Adobe Acrobat file Forskrift om fartsområde - .pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 21:37:00
An Adobe Acrobat file Forskrift om fartsområde - samandrag.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 21:58:24
An Adobe Acrobat file Forskrift om fartøy 12 pax - .pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 21:35:26
An Adobe Acrobat file Forskrift om fartøy 12 pax - forklaring.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 21:54:38
An Adobe Acrobat file Forskrift om kvalifikasjoner - utdrag.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:03:45
An Adobe Acrobat file Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk .pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 22:01:46
explore subfolder image høvedsmenn krav
An Adobe Acrobat file Framleggjing av originale papir 1s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-12 10:05:39
explore subfolder image høvedsmenn utsjekk
An Adobe Acrobat file Utsjekk av høvedsmenn 1s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-12 10:05:17
explore subfolder image korona farsottfyresegner-smittevernplan
explore subfolder image markol
explore subfolder image nautiske tabellar
explore subfolder image oppslag om bord
An Adobe Acrobat file Safety On Board.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-12 10:08:03
explore subfolder image registrering hjå sjøfartsdirektoratet
An Adobe Acrobat file 2020 Bekreftelse på registrering.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-11 21:52:03
An Adobe Acrobat file 2021 Bekreftelse på registrering.pdfDownload Preceding File Preview the file 2022-06-04 12:17:37
An Adobe Acrobat file 2022.06.05 Bekreftelse på registrering av opplysninger om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer .pdfDownload Preceding File Preview the file 2022-06-04 12:56:58
explore subfolder image ruha
An Adobe Acrobat file Falck Nutec Ruha 1s.pdfDownload Preceding File Preview the file 2021-03-12 10:06:00
explore subfolder image ymse
explore subfolder image C.booking
An Adobe Acrobat file Norib 2022.06.04 Screenbooking Quick Guide.pdfDownload Preceding File Preview the file 2022-06-04 13:03:52
explore subfolder image kladd
A file of unknown type Norib 2022.06.04 Screenbooking Quick Guide.ooutlineDownload Preceding File 2022-06-04 13:05:54