helseerklæring for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetsopplæringi henhold til forskrift om kvalifikasjonskrav. Fører av fartøy på innsjøer og elver i tidsrommet 15. april-15. september kan ha begrenset sikkerhetskurs i henhold til ovennevnte forskrift i stedet for grunnleggende sikkerhetsopplæring.
(2) Fører skal minimum inneha Begrenset Operatørsertifikat, ROC (Restricted Operator's Certificate), men kan ha SRC (Short Range Certificate) (VHF) sertifikat dersom fartøyet kun opererer i fartsområde 4 eller mindre. Betjening av radioutstyret skal utføres av radiooperatør. Dersom fartøyet har påbudt radioutstyr for radiodekningsområde A2 og større områder, skal minst en radiooperatør inneha Generelt Operatørsertifikat, GOC (General Operator's Certificate).